//Η Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

Η Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

Ξεκινώντας από σήμερα 23 Απριλίου και για έναν ολόκληρο χρόνο, η Αθήνα γίνεται η Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου. Με μήνυμα «Βιβλία Παντού», η πόλη θα βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος για το 2018.

Η «Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» αποτελεί μια τιμητική διάκριση της UNESCO, η οποία ξεκίνησε το 2001 από τη Μαδρίτη.

πηγή: enlefko.fm

Spread the news!